Ontvochtigers-Bevochtigers

ontvochtigersBij een luchtbevochtiger is de manier en de hoeveelheid van vocht in uw ruimte brengen natuurlijk het meest belangrijk . Hieronder geven wij U de verschillende manieren en andere opties met hun uiteindelijke doel.

Stoom :
 is een actieve bevochtiging. De waterverneveling gaat d.m.v. het heet maken(koken) van water. Het kost behoorlijk veel elektriciteit, maar kan  daarom ook veel vocht in uw ruimte brengen. Schoonmaken en ontkalken is zeer belangrijk. Regelmatig onderhoud is nodig.  
 
Verdamping :
 is een passieve bevochtiging. De waterafgifte gaat d.m.v. een ventilator die uw droge lucht door een vochtig filter of anderszins blaast. Dit systeem neemt zeer weinig stroom, maar geeft ook wat minder vocht af. Ontkalken is overbodig, maar schoonmaken niet. De modellen met waterfilter hebben regelmatig een nieuw filter nodig. De modellen met schijven hebben nagenoeg geen onderhoud nodig.
 
Waar U het meest op moet letten:
 Bij ieder apparaat staat vermeld hoeveel water hij maximaal per dag kan uitstoten. Dit is het meest belangrijke gegeven. Het gegeven betreffende de vierkante meters ruimte die hij aankan is natuurlijk een beetje flauwekul, maar ja de fabrikant geeft het op en wij geven het U maar door. 

Waarom een luchtontvochtiger ?

Overdadig vocht wordt vaak veroorzaakt door condensvorming, hetgeen meestal het gevolg is van onvoldoende ventilatie. Hierdoor ontstaan: een slechte atmosfeer, muffe geurtjes, schade aan meubels, schade aan gebouwen en goederen, gezondheidsklachten etc.. Tevens is een te hoge luchtvochtigheid zeer hinderlijk voor mensen met astma, en allergische aandoeningen.
Gedurende onze dagelijkse bezigheden in huis produceert een gezin bijvoorbeeld gemiddeld 11,5 liter aan vocht. Indien het vocht niet uit huis kan ontsnappen zal het zich in het huis gaan verzamelen en zoekt het een weg naar de koudste plaats in huis. Hier beginnen dan de problemen.

Het is daarom van groot belang het vochtgehalte tussen ca. 45 en 65% R.V. (Relatieve Vochtigheid) te houden. Met een luchtontvochtiger kan u dat eenvoudig realiseren.

Hygrostaat
Om de gewenste luchtvochtigheid te bereiken, is er een humidistaat (vochtsensor) toegepast. Deze controleert de luchtvochtigheid van de aangezogen lucht, en zal indien deze te hoog is de koelcompressor starten om de lucht af te koelen en te ontvochtigen. Zodra de gewenste luchtvochtigheid bereikt is, stopt de compressor om zo de gewenste vochtigheidsgraad in stand te houden. Het koelsysteem van een ontvochtiger is dus eigenlijk hetzelfde als bij een airconditioner, zij het dat er geen warmte afgevoerd wordt en de ruimtetemperatuur constant zal blijven.

Anti vorst beveiliging
Door de afkoeling van de lucht in het apparaat kan er bij ruimte temperaturen lager dan ca. 16°C  ijsafzetting op de verdamper plaatsvinden, welke ernstige schade aan de ontvochtiger kan toebrengen. Een antivorstbeveiliging, of ontdooifunctie, is daarom zeer belangrijk om dit voorkomen. Zo kan alleen een goede ontvochtiger elk jaargetijde worden gebruikt.

Toepassing in koude ruimten
In ruimten zoals kelders kan de temperatuur vaak onder de eerder genoemde 9-16°C zijn. Om dan toch een goede ontvochtiging te verkrijgen adviseren wij  verwarming toe te passen zodat de lucht eerst verwarmd wordt en gemakkelijk ontvochtigd kan worden, zonder dat de ontdooifunctie aangesproken wordt.